Pracownia

Jesteśmy firmą oferującą usługi w zakresie obsługi projektowej inwestycji. Swoją działalność opieramy na doświadczeniu, które zdobyliśmy projektując kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i usługowych oraz remontów i termomodernizacji w Polsce i w Niemczech, na bazie wiedzy którą zdobyliśmy podczas studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz École nationale supérieure d'architecture de Marseille we Francji.

mgr inż. arch. Adam Chmielewski

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 36/SLOKK/2018/II

mgr inż. arch. Barbara Chmielewska

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 12/SLOKK/2023

Od kilku lat prowadzimy autorskie biuro projektowe.

W celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług, projekty opracowujemy:

• w oparciu o obowiązujące przepisy i normy;

• za pomocą nowoczesnego i legalnego oprogramowania;

• we współpracy ze sprawdzonymi, wysokiej klasy specjalistami branż pokrewnych: konstruktorem, projektantem instalacji sanitarnych i elektrycznych, kosztorysantem i ornitologiem;

• w kontakcie z doradcami technicznymi, aby zapewnić poprawność przyjętych rozwiązań projektowych.

W swojej pracy dużą wagę przywiązujemy do tego, aby stosowane przez nas rozwiązania projektowe gwarantowały trwałość, estetykę i rentowność.

Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy opracowanie:

1. projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

b) budynków usługowych

c) adaptacji, modernizacji i przebudowy budynków istniejących

d) termomodernizacji i remontów budynków istniejących

2. analiz chłonności działek oraz projektów koncepcyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy i akty prawa miejscowego

3. opinii ornitologicznych i chiropterologicznych

4. przedmiarów i kosztorysów w zakresie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego

Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych