Chorzów, Mariańska 61-63

Chorzów, Mariańska 61-63

remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego był remont obejmujący:

 1. Remont naświetli piwnicznych;
  1.1. Skucie tynku;
  1.2. Rozkucie spękanych cegieł i nadmurowanie studzienki za pomocą cegły pełnej;
  1.3. Oczyszczenie krat stalowych i malowanie;
  1.4. Tynkowanie i malowanie ścian studzienki;
 2. Remont wnęk klatek schodowych:
  2.1. Zmycie, i oczyszczenie powierzchni ścian w obrębie wnęk;
  2.2. Demontaż istniejących warstw wykończeniowych płyty wnęki;
  2.3. Wykonanie remontu kapitalnego 16 szt. wnęk z pełną izolacją, montażem obróbek blacharskich,
  wylewką i płytkowaniem;
  2.4. Zatopienie 1 warstwy siatki, gruntowanie i wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo –
  silikonowego;
 3. Remont loggi wraz z wymianą balustrad:
  3.1. Zmycie, i oczyszczenie powierzchni ścian w obrębie loggi;
  3.2. Wycięcie pionowych pasów styropianu o szerokości 40cm w celu umożliwienia wymiany balustrad;
  3.3. Demontaż istniejącej balustrady, obróbek blacharskich i warstw wykończeniowych płyty balkonowej;
  3.4. Wykonanie remontu kapitalnego 39 szt. loggi z pełną izolacją, montażem obróbek blacharskich,
  wylewką i płytkowaniem
  3.5. Montaż nowych balustrad balkonowych o wysokości 110cm od poziomu posadzki balkonu.
  3.6. Uzupełnienie układu ociepleniowego po montażu balustrad;
  3.7. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach zewnętrznych w obrębie balkonu, w
  miejscach uzupełnienia styropianu oraz na sufitach balkonów;
  3.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo – silikonowego;
 4. Remont daszków nad III kondygnacją:
  4.1. Zerwanie istniejącego pokrycia papowego, rozebranie obróbek blacharskich;
  4.2. Przeprowadzenie ewentualnych napraw płyty żelbetowej;
  4.3. Ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej;
  4.4. Montaż obróbek blacharskich;
 5. Montaż zadaszeń nad loggiami ostatniej kondygnacji:
  5.1. Wycięcie poziomych pasów styropianu o wysokości 65cm w celu umożliwienia montażu zadaszeń.
  5.2. Montaż zadaszeń.
  5.3. Uzupełnienie układu niepocieniowanego po montażu zadaszeń.
  5.4. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego na ścianie zewnętrznej w miejscu uzupełnionego
  styropianu.
  5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo – silikonowego.
 6. Wymiana kratek wentylacyjnych w międzystropiu;
 7. Gruntowanie i tynkowanie elewacji;
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych