Chorzów, Gałeczki 11

Chorzów, Gałeczki 11

remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego był remont obejmujący:

 1. Remont balkonów obejmujący:
  a) zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej i uzupełnienie ubytków otuliny betonowej płyt
  balkonowych i żelbetowych balustrad;
  b) wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z odtworzeniem progów drzwi balkonowych;
  c) wykonanie nowych obróbek blacharskich i rynienek po bokach płyt balkonowych;
  d) podwyższenie balustrad fronotwych i wymianę balustrad bocznych;
  e) wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej na ścianach zewnętrznych budynku w obrębie balkonów w
  postaci tynku silikonowego o strukturze typu „kornik”;
  f) wymianę parapetów okiennych (w pionach balkonów gdzie balustrada przyspawana jest do parapetu);
  g) wyrównanie powierzchni zewnętrznej żelbetowych balustrad balkonowych za pomocą płyt
  styropianowych;
  h) zamocowanie profili kątowych na na krawędziach balustrady żelbetowej oraz od spodu na bokach płyt balkonowych;
  i) wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej na płaszczyźnie wewnętrzej i zewnętrznej oraz bocznej
  żelbetowych balustrad balkonowych oraz na spodzie płyt balkonowych w postaci tynku silikonowego o strukturze typu „kamyczek”;
  j) wykonanie nowch obróbek blacharskich na żelbetowych balustradach.
 2. Montaż zadaszeń nad loggiami najwyższej kondygnacji.
 3. Malowanie elewacji, z częściowym wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej z warstwy zbrojonej i
  wykończenia tynkiem silikonowym o strukturze typu „kornik”.
 4. Wymianę kratek stropodachu.
 5. Wymianę drzwi zewnętrznych z przemurowaniem fragmentu ściany klaki schodowej.
 6. Likwidację drzwi wewnętrznych do wiatrołapu wraz z odmalowaniem przedsionka.
 7. Remont zadaszenia nad wejściem do budynku obejmujący:
  a) wymianę pokrycia papowego;
  b) wymianę rynny i rury spustowej;
  c) wymianę obróbek blacharskich;
  d) wymianę blachy trapezowej będącej warstwą wykończeniową boków i sufitu zadaszenia.
 8. Wykonanie i montaż balustrady przy wejściu do pomieszczenia gospodarczego od schodami.
 9. Wymianę parapetów w oknach klatki schodowej.
 10. Remont belek żelbetowych nad wejściem do budynku obejmujący:
  a) oczyszczenie i wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej w postaci tynku silikonowego o strukturze typu „kornik”;
  b) montaż profili wykończeniowych typu kapinos;
  c) wymianę obróbek blacharskch.
  11.Skucie i uzupełnienie luźnych fragmentów tynku na cokole budynku, wykonanie nowej wyprawy z tynku mozaikowego.
  12.Remont opaski wokół budynku i naświetli piwnicznych.
  13.Wymianę drzwi zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego.
  14.Wymianę skrzynki gazowej.
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych