Chorzów, Działkowa 11-11a-11b

Chorzów, Działkowa 11-11a-11b

remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego był remont obejmujący:

 1. Remont balkonów:
  1.1. Zmycie, i oczyszczenie powierzchni ścian w obrębie balkonów;
  1.2. Wycięcie pionowych pasów styropianu w celu umożliwienia wymiany balustrad;
  1.3. Demontaż istniejącej balustrady, obróbek blacharskich i warstw wykończeniowych płyty balkonowej;
  1.4. Wykonanie remontu kapitalnego 26 szt. balkonów z pełną izolacją, montażem obróbek blacharskich,
  wylewką i płytkowaniem
  1.5. Montaż nowych balustrad balkonowych o wysokości 110cm od poziomu posadzki balkonu.
  1.6. Uzupełnienie warstwy styropianu po montażu balustrad.
  1.7. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach zewnętrznych w obrębie balkonu, w
  miejscach uzupełnienia styropianu oraz na sufitach balkonów.
  1.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo – silikonowego.
 2. Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji:
  2.1. Wycięcie poziomych pasów styropianu w celu umożliwienia montażu zadaszeń.
  2.2. Montaż zadaszeń.
  2.3. Uzupełnienie warstwy ocieplenia po montażu zadaszeń.
  2.4. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego na uzupełnionej warstwie styropianu.
  2.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo – silikonowego.
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych