Chorzów, Brzozowa 21, 23 i 25

Chorzów, Brzozowa 21, 23 i 25

remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego był remont obejmujący:

  1. Remont płyt loggi
  2. Wymiana balustrad w loggiach
  3. Montaż zadaszeń nad loggiami najwyższej kondygnacji
  4. Malowanie elewacji
  5. Malowanie blachy dylatacyjnej
  6. Malowanie 2szt. drzwi do stacji transformatorowej i 2szt. drzwi złącz kablowych
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych