Chorzów, Mościckiego 19

Chorzów, Majętnego 18

remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego był remont obejmujący:

 1. Remont balkonów (20 szt.) obejmujący:
  1.1. skucie istniejących warstw posadzkowych i demontaż istniejącej balustrady;
  1.2. naprawę żelbetowych płyt balkonowych i żelbetowych balustrad;
  1.3. wykonanie nowych warstw posadzkowych;
  1.4. montaż nowej balustrady, której wysokość mierzona do wierzchu poręczy jest równa minimum 1,1;
 2. Montaż zadaszeń nad balkonami najwyższej kondygnacji
 3. Malowanie elewacji, z częściowym wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej z warstwy zbrojonej i
  wykończenia tynkiem silikonowym (w miejscach gdzie zdjęto styropian w celu umożliwienia montażu
  balustrad i zadaszeń)
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych