Chorzów, Konopnickiej 17,17a,17b

Chorzów, Konopnickiej 17,17a,17b

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego były roboty budowlane obejmujące:

 1. Elewacje:
  1.1. Uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z cokołem w technologii ETICS
  1.2. Wymiana kratek wentylacyjnych
  1.3. Docieplenie dylatacji pionowych
  1.4. Wymiana parapetów okiennych
  1.5. Montaż budek dla ptaków
  1.6. Wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego i tynku mozaikowego
  1.7. Malowanie skrzynek gazowych
  1.8. Osadzenie kratek wentylacyjnych z daszkami
 2. Balkony:
  2.1. Remont balkonów obejmujący naprawę żelbetowych płyt balkonów, wykonanie nowych warstw
  posadzkowych
  2.2. Wykonanie i montaż nowych balustrad balkonowych
 3. Dach budynku:
  3.1. Wymiana wyłazu dachowego
  3.2. Remont kominów i czap kominowych wraz z malowaniem
  3.3. Wymiana rynien, rur spustowych i koszty zlewowych wraz z dociepleniem gzymsu i montażem
  obróbek blacharskich
 4. Obejście budynku:
  4.1. Wymiana opaski wokół budynku z 3 stron.
 5. Wejścia do klatek schodowych:
  5.1. Remont zadaszeń przed wejściami do klatek schodowych wraz z wymianą papy i orynnowaniem.
  5.2. Remont podestu przed wejściem do klatek schodowych nr 17a i 17b
  5.3. Wymiana drzwi do piwnic
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych