Chorzów, Gwarecka 69 i 71

Chorzów, Gwarecka 69 i 71

remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego był remont obejmujący:

 1. Remont balkonów:
  1.1. Zmycie, i oczyszczenie powierzchni ścian w obrębie balkonów;
  1.2. Wycięcie pionowych pasów styropianu w celu umożliwienia wymiany balustrad;
  1.3. Demontaż istniejącej balustrady, obróbek blacharskich i warstw wykończeniowych płyty balkonowej;
  1.4. Wykonanie remontu kapitalnego 40 szt. balkonów z pełną izolacją, montażem obróbek blacharskich, wylewką i płytkowaniem;
  1.5. Montaż nowych balustrad balkonowych o wysokości 110cm od poziomu posadzki balkonu;
  1.6. Uzupełnienie warstwy styropianu po montażu balustrad;
  1.7. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach zewnętrznych w obrębie balkonu, w
  miejscach uzupełnienia styropianu oraz na sufitach balkonów;
  1.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo – silikonowego.
 2. Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji:
  2.1. Wycięcie poziomych pasów styropianu w celu umożliwienia montażu zadaszeń;
  2.2. Montaż zadaszeń;
  2.3. Uzupełnienie warstwy ocieplenia po montażu zadaszeń;
  2.4. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego na ścianie zewnętrznej do wysokości attyki;
  2.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo – silikonowego.
 3. Remont portfenetrów:
  3.1. Zmycie, i oczyszczenie powierzchni ścian w obrębie portfenetrów;
  3.2. Wycięcie pionowych pasów styropianu w celu umożliwienia wymiany balustrad;
  3.3. Demontaż istniejących balustrad;
  3.4. Demontaż parapetów – w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego;
  3.5. Montaż nowych balustrad portfenetrów o wysokości 110cm od poziomu posadzki pomieszczenia;
  3.6. Uzupełnienie warstwy styropianu po montażu balustrad;
  3.7. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach zewnętrznych w obrębie porfenetrów, w
  miejscach uzupełnienia styropianu oraz nad portfenetrami ostatniej kondygnacji do poziomu attyki;
  3.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo – silikonowego.
 4. Wymiana kratek wentylacyjnych międzystropia.
 5. Remont wejścia do zsypu:
  5.1. Wymiana drzwi stalowych do zsypu;
  5.2. Wymiana nawierzchni przy wejściu do zsypu;
  5.3. Zatopienie 1 warstwy siatki z włókna szklanego oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku
  silikatowo – silikonowego na wysokości cokołu w elewacji wschodniej oraz we fragmencie elewacji
  północnej (fragment ściany przy wejściu do zsypu).
 6. Malowanie balustrady schodów, rampy i konstrukcji zadaszenia przy wejściu głównym
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych