Chorzów, Graniczna 82

Chorzów, Graniczna 82

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakres robót będący przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego obejmujący ściany szczytowe budynku (elewacje wschodnia i zachodnia):

  1. Roboty demontażowe: instalacja odgromowa, parapety okienne poza parapetami loggi, obróbka blacharska attyki, zadaszenie nad loggią ostatniej kondygnacji (jeśli okaże się niezdbędne), kratki wentylacyjne śródstropia
  2. Wzmocnienie istniejącego układu ociepleniowego.
  3. Zmycie podłoża.
  4. Uzupełnienie warstw docieplenia ścian zewnętrznych w technologii lekkiej mokrej.
  5. Mocowanie łączników termoizolacji.
  6. Montaż obróbki blacharskiej attyki, parapetów okiennych, zadaszenia nad loggią ostatniej kondygnacji.
  7. Montaż kratek wentylacyjnych śródstropia.
  8. Zatopienie siatki z włókna szklanego, gruntowanie i wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku silikonowego cienkowarstwowego.
  9. Renowacja kraty okiennej w poziomie przyziemia.
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych