Garaże Brzozowa

Chorzów, Brzozowa i Kaliny

budowa garaży w zabudowie szeregowej

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego była budowa zespołów garaży w technologii murowanej z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25cm z dachami płaskimi z płyt korytkowych, krytymi papą. Przy ulicy Kaliny zaprojektowano zespół 3 garaży, przy ulicy Brzozowej zaprojektowano zespół 8 garaży.

Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych