Chorzów, 3 maja 113

Chorzów, 3 maja 113

remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakresem zamierzenia inwestycyjnego był remont obejmujący:

 1. Ściana południowa, wschodnia i zachodnia:
  a) Remont kapitalny loggi (88 szt.) wraz z wymianą balustrad mocowanych od spodu płyty
  b) Wykonanie daszków ochronnych nad balkonami ostatniej kondygnacji wraz z płotkami śniegowymi (8szt.)
  c) Wymiana kratek wentylacyjnych na wysokości międzystropia (45szt.)
  d) Przełożenie istniejącej opaski z cząstkową wymianą uszkodzonych płytek 50 x 50 x 7cm wraz z
  obrzeżami.
  e) Docieplenie cokołu wokół budynku i wykonanie tynku mozaikowego
 2. Ściana północna:
  a) Zmycie i oczyszczenie ściany z glonów
  b) Wymiana skrzynki gazowej
  c) Malowanie farbą olejną drzwi metalowych, drzwiczek złącza kablowego oraz konstrukcji stalowej słupów
  podtrzymujących daszek nad wejściem do budynku
  d) Remont sufitu daszku wejścia do budynku
  e) Docieplenie cokołu wokół budynku i wykonanie tynku mozaikowego
Obsługa projektowa inwestycji
w zakresie remontów, termomodernizacji wraz z kosztorysowaniem robót budowlanych